Till nyhetsarkivet

Spännande debatter och intressanta samtal på Almedalens scener

Almedalsveckan är en unik mötesplats för samhällsfrågor. För att driva opinion och bidra med erfarenhet i frågor som rör vår verksamhet, deltog SKB i många samtal, möten och debatter.

Tommy Eklöf, hållbarhetsansvarig, Länsförsäkringar Östgöta, Nadine Ghawi, projektledare MUCF, Eva Nordström, vd SKB och Johan Hvenmark, docent och forskare, Ersta Sköndal Bräcke Högskola, på SKBs seminarium i Almedalen. Foto: Johan Lindskog

Tommy Eklöf, hållbarhetsansvarig, Länsförsäkringar Östgöta, Nadine Ghawi, projektledare MUCF, Eva Nordström, vd SKB och Johan Hvenmark, docent och forskare, Ersta Sköndal Bräcke Högskola, på SKBs seminarium i Almedalen. Foto: Johan Lindskog

Debatt om medlemsengagemang och social hållbarhet

Tillsammans med representanter från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Länsförsäkringar Östgöta och Ersta Sköndal Bräcke Högskola diskuterades vikten av ideellt engagemang, hur det förändras, hur den yngre generationen vill engagera sig, och hur föreningarna kan ta vara på det.

Varierande engagemang

Många har en föreställning om att det ideella engagemanget sjunker, att den yngre generationen inte engagerar sig. Men Johan Hvenmark, docent och forskare, Ersta Sköndal Bräcke Högskola, berättar att detta inte stämmer. Det varierar förstås i olika organisationer, men generellt finns det ingen minskning, utan det handlar snarare om en livscykel där man under vissa perioder i livet har tid och möjlighet att engagera sig och under andra perioder prioriterar man bort det.

Nadine Ghawi, projektledare, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, håller med. Antalet medlemmar i barn- och ungdomsföreningar ligger ganska stabilt. Däremot ökar antalet organisationer. De politiska ungdomsförbunden och nykterhetsförbunden har tappat medlemmar över tid, samtidigt som hobbyföreningar samt elevorganisationer ökar.

Digitala möjligheter

Digitaliseringen blir en möjlighet att hantera de förändrade förutsättningarna. Eva Nordström, vd SKB, förklarar att möjligheten att inhämta åsikter från alla medlemmar innebär en stor tillgång för organisationen och att det kan bli ett sätt att fånga upp de, ofta unga, medlemmar som önskar engagera sig i punktinsatser.

SKBs nyligen utförda medlemsundersökning visade tydligt att unga gärna svarar på webbenkäter, en del deltar gärna vid digitala möten, men ingen vill gå på fysiska möten. Samtidigt betonar Eva att ett kooperativt företag som SKB inte kan drivas bara med punktinsatser. En stor demokratisk medlemsorganisation måste också drivas framåt av ett stabilt föreningsengagemang där digitala möjligheter och fysiska möten kan kombineras.

Förändrade strukturer

Tommy Eklöf, hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Östgöta, poängterar att delar av den demokratiska processen i en medlemsägd organisation kan skötas digitalt och att det kan innebära förändringar även i det långsiktiga engagemanget. Länsförsäkringar Skånes senaste val till fullmäktige hölls digitalt och både antalet nominerade och antalet röstande ökade markant jämfört med tidigare år. Fler kvinnor och unga blev invalda, jämfört med ett traditionellt val.

Panelen var enig om att det krävs en del förändringar för att lyckas fånga ungas engagemang. Det handlar om att jobba med strukturer för att släppa in unga och ge dem tydlig makt att påverka. Digitaliseringen är en förutsättning för att unga ska engagera sig. Dessutom måste det bli tydligare hur medlemsorganisationer fungerar och vad det innebär att vara förtroendevald.

Om du vill lyssna till samtalet, se här https://www.aktuellhallbarhet.se/10-00-10-45-hur-socialt-hallbart-skulle-sverige-vara-utan-foreningar-och-kooperativa-foretag/

Fastighetsförvaltning, bostadsbyggande och upplåtelseformer

I Arkitekturträdgården diskuterade bland annat Stockholms stad, Tyresö kommun, RISE, SKB och arrangören Utopia frågan ”Är nya rollfördelningar mellan arkitekt, kommun och byggaktörer en väg till större samhällsnytta?” Allt fler kommuner intresserar sig idag för att pröva nya rollfördelningar. Frågor som diskuterades var: Är förändringsviljan en möjlighet att ställa nya och högre krav för att skapa större och mer långsiktig samhällsnytta för fler? Hur ska man tänka och jobba för att driva igenom en sådan utveckling? Om du vill se diskussionen, så ligger den här under 3 juli kl 14.30 https://www.arkitekt.se/program-arkitekturtradgarden-2018/

Tomas Bokström, projektledare RISE Social and Health Impact Center, Torleif Falk, stadsarkitekt Stockholms stad, Björn Sundin, fd kommunalråd Örebro, Eva Nordström, vd SKB, Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, Tyresö kommun, Emma Jonsteg, vd Utopia Arkitekter. Foto: Johan Lindskog

Tomas Bokström, projektledare RISE, Torleif Falk, stadsarkitekt Stockholms stad, Björn Sundin, fd kommunalråd Örebro, Eva Nordström, vd SKB, Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef Tyresö kommun, Emma Jonsteg, vd Utopia Arkitekter. Foto: Johan Lindskog

Hos Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, samtalade deltagarna om framtidens fastighetsförvaltning – ”Alla pratar om att bygga – men vem ska förvalta och hur?” Under seminariet tog man också upp att branschen är i stort behov av nya medarbetare och ny kompetens. Representanter från Fastigo, SKB, Skövdebostäder, Fastighetsägarna Stockholm och HSB Stockholm, var några av de som pratade om hur vi kan möta framtidens behov.

Hyresgästföreningen var värd för ett seminarium med rubriken ”Nya kooperationer framtidens hyresrätt?” Tillsammans med BoKoop/Friends Agenda, Föreningen för Byggemenskaper och SKB resonerade de om nya former av kooperativa och kollektiva lösningar kan minska bostadsbristen och vara framtiden för hyresrätten.

2018-07-05