Till nyhetsarkivet

Standard & Poor’s ger SKB starkt kreditbetyg

Det långsiktiga kreditbetyget för Stockholms Kooperativa Bostadsförening sattes till AA- av kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s. På kort sikt har SKB erhållit den högsta möjliga ratingen A-1+ och K-1.

– SKBs stabila grund med en låg affärsrisk och solid finansiell bas, möjliggör goda villkor för vår upplåning. Det ger bra förutsättningar för byggandet av ännu fler kooperativa hyresrätter i Stockholmsregionen, säger Joakim Wernersson, ekonomi- och finanschef.

Marknadsvärdet på SKBs fastigheter uppgick vid årsskiftet 2017/2018 till 22,5 miljarder kronor och med fler än 8 000 lägenheter är SKB den största privata hyresrättsaktören på Stockholmsmarknaden.

Under våren har medlemmar börjat flytta in i nyproducerade kooperativa hyresrätter på Kungsholmen. Nu byggs det även i Lillsjönäs i Bromma och på lördag 26 maj tas första spadtaget för stadsdelen Årstafältet, där SKB ska bygga 106 lägenheter. Fler framtida hus är planerade i till exempel Kista, på Södermalm, Värmdö och Lidingö.

2018-05-22