Till nyhetsarkivet

Nu sänker SKB energianvändningen ytterligare

Stockholms Kooperativa Bostadsförening har ett aktivt hållbarhetsarbete och att minska energi­användningen är ett prioriterat område. SKBs nybyggnation ligger idag 30% under myndighets­kravet och lågenergihus med en förbrukning under 55 kWh per kvadratmeter och år, är standard. Genom ett ambitiöst värmeåtervinningsprojekt har energiförbrukningen dessutom sänkts i de äldre fastigheterna.

Under förra året lyckades föreningen sänka energiförbrukningen till ett snitt på 137 kWh per kvadratmeter för hela fastighetsbeståndet. Målsättningen är att komma ner till 135 kWh år 2019.
– Bostäder och service står för 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Det innebär att vår bransch kan göra stor skillnad. Att bygga nytt och energismart är en sak, där har vi lyckats väldigt bra och ligger på en energiförbrukning under 55 kWh per kvadratmeter och år, vilket är långt under det svenska myndighetskravet på 80 kWh. Att minska energianvändningen i befintliga fastigheter är något helt annat, där jobbar vi med olika metoder, säger Eva Nordström, vd på SKB.

En halv miljon kilowattimmar i ett kvarter

SKB har hittills installerat värmeåtervinningssystem i tre äldre fastigheter. Kvarteret Bredholmen i Vårberg med 80 lägenheter är det senaste och mellan oktober och mars sparade SKB närmare en halv miljon kilowattimmar. Under ett år motsvarar det en koldioxidminskning mellan 50 och 60 ton.
– Värmeåtervinningssystemet innebär att vi tar tillvara på frånluften från lägenheterna som har en temperatur på cirka 21–23 grader. På så sätt sparar vi cirka 20 procent per år av fjärrvärmen vi köper och minskar koldioxidutsläppen upp till 60 ton per år. Näst på tur är vårt kvarter i Botkyrka, säger Christer Lindoff, driftchef på SKB.
Utöver värmeåtervinningssystem har föreningen bytt ut ventilationsaggregat, termostatventiler, värmepumpar, undercentraler samt tilläggsisolerat fastigheter för att minska energianvändningen i befintliga fastigheter.

Grönt lån från Europeiska Investeringsbanken

Under förra året fick SKB, som första svenska bostadsföretag, finansiering från Europeiska Investeringsbanken. Ett lån som ska användas till fyra miljöklassade nyproduktionsprojekt på Kungsholmen, i Bromma, i Kista samt i Gustavsberg. Sammanlagt handlar det om 349 lägenheter med inflyttning mellan 2018 och 2021. Fastigheterna blir lågenergibyggnader med en energiförbrukning som ligger 25 kWh under det svenska myndighetskravet.
– I kvarteret Basaren i centrala Stockholm där inflyttning precis skett, är ambitionen att nästan halvera energiförbrukningen mot Boverkets krav, avslutar Christer Lindoff, driftchef på SKB.

2018-04-20