Till nyhetsarkivet

Träd för 27 miljoner

SKB-kvarter har gott om träd. Det ger de boende en utemiljö som blir ett rum mellan stadens hets och hemmets vardag. Och trädens värde ligger inte bara i att de hjälper oss att må bra. Det kan faktiskt räknas i kronor. Miljoner kronor.

En trädinventering av våra utemiljöer i innerstaden visar att gårdarna i våra kvarter har många träd med stor variation.

– Träden har betydelse för den biologiska mångfalden på platsen. Till exempel vill olika insekter ha olika träd och lockar till sig olika fåglar, säger utemiljöchef Jenny Fahlman Öhr.

I och med den här sammanställningen har tre av våra sju förvaltningsområden hittills genomgått trädinventering och den fortsätter nu vidare utanför tullarna. Trädinventeringen är ett stöd för den långsiktiga planeringen av utemiljön.

– Vi behöver ha koll på vårt bestånd, veta vilka träd vi har, att de är friska och säkra och anpassade till platsen där de växer. Träden ska erbjuda skugga och mikroklimat, men inte hindra sikt och framkomlighet, fortsätter Jenny Fahlman Öhr.

Träd med stora värden

För att beräkna det ekonomiska värdet av träden används en modell som tagits fram vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Enligt den beräkningsmodellen är träden i SKBs områden i innerstaden värda totalt 27,3 miljoner kronor.

De enskilt mest värdefulla träden i den här trädinventeringen är en parklind i kvarteret Riset på Södermalm, en gråpoppel i kvarteret Köksfläkten på Lilla Essingen och en hästkastanj i kvarteret Stångkusken på Gärdet. Tillsammans är de värda 650 000 kronor.

– Beräkningsmodellen tar inte hänsyn till trädens estetiska värde, men för oss är det viktigt att träden inte bara är anpassade till platsen utifrån den praktiska hanteringen. Trädens färg och form, deras blommor och bladens höstfärger tillför också ett värde till platsen, avslutar Jenny Fahlman Öhr.

Gården vid kvarteret Risen på Södermalm.

I kvarteret Riset på Södermalm växer ett av SKBs mest värdefulla träd. Foto: Karin Alfredsson

2023-02-06