Till nyhetsarkivet

Stark kooperativ ekonomi

Den kooperativa sektorn har ökat med 130 miljarder de senaste fem åren. Omsättningen uppgick till över 500 miljarder kronor år 2021, vilket i storleksordning motsvarar cirka 10 procent av Sveriges BNP. SKB är ett av de största kooperativa företagen i Sverige.

Ett tecken på kooperationens motståndskraft i kriser är att utvecklingen fortsatte uppåt även under pågående covid-19-pandemi, det visar en rapport från Svensk Kooperation. Den visar att de kooperativa och ömsesidiga företagens totala omsättning var 401 miljarder kronor 2016, för att öka till 532 miljarder till år 2021. Enbart under 2021 ökade den kooperativa sektorns omsättning med 38 miljarder kronor.

– På fem år har den kooperativa sektorn ökat med 130 miljarder. Det är ett styrkebesked att sektorn lyckats växa trots en global pandemi. Detta bekräftar det som forskare sedan tidigare belagt, nämligen att kooperativa och ömsesidiga företag är motståndskraftiga och bra på att klara ekonomiska kriser, säger Anders Dahlquist-Sjöberg, ordförande i Svensk Kooperation.

Totalt omsatte de 100 största kooperativa företagen och de största ömsesidiga företagen 532 miljarder kronor under 2021, en omsättning som i storleksordning motsvarar cirka 10 procent av Sveriges BNP. Företagen har tillsammans närmare 100 000 anställda. Svensk Kooperation tar årligen fram rapporten ”Det kooperativa Sverige” som ger en samlad kunskap om den kooperativa sektorn i Sverige.

Kvarteret Grundläggaren i Vasastan

SKB är ett av de största kooperativa företagen i Sverige. Foto: baraBild

2023-01-05