Till nyhetsarkivet

Hedersomnämnande för bortglömt konstverk

SKB har belönats med ett hedersomnämnande, vid utdelningen av kulturvårdspriset ”Bevare mig väl” på Sörmlands Museum i Nyköping. Hedersomnämnandet gäller bevarandet av mosaikkonstverket som upptäcktes vid rivningen av det gamla kvarteret Basaren på Kungsholmen.

– Att bevara väl är självklart för SKB. Vi har ju inte sålt en enda fastighet under våra 103 år och det gör att vi har ett mycket långsiktigt perspektiv på vår förvaltning. Därför var det ett lätt val att bevara och renovera mosaiken, säger fastighetsutvecklingschef Johan Jarding.

Ett föredömligt agerande

Kulturvårdspriset ”Bevare mig väl” är en utmärkelse för att uppmuntra insatser inom konservering, bevarande och kulturvård, och delas ut av NKF-S, Nordiska Konservatorsförbundet Sverige. I motiveringen till hedersomnämnandet skriver juryn:
”Vi vill lyfta och premiera projektet, där lyhördhet från professionell expertis och allmänhet ledde till ett föredömligt agerande vid den oväntade upptäckten. Vi hoppas att detta ska kunna inspirera andra till liknande åtgärder.”

Den konstnärliga utsmyckningen är viktig i varje ny fastighet som SKB bygger. Valet av konst till kvarteret Basaren, som stod färdigt 2018, blev speciellt, eftersom det uppstod en möjlighet att återknyta till platsens historia genom det oväntade fyndet. Det gjordes när det gamla kvarteret från 1930-talet skulle rivas 2016. Konstverket satt ursprungligen bakom fiskdisken i husets första livsmedelsbutik. Efter konservering och restaurering kunde glasmosaiken monteras i den nya fastigheten.

Läs mer om priset hos Nordiska Konservatorsförbundet Sverige

En spruta med nanokalk sticks in i en spricka mellan mosaikplattorna under renoveringen av konstverket.

När mosaiken skulle återställas fylldes sprickor med nanokalk. Foto: Ewa Björdell/Stockholms Målerikonservering

2019-11-22