Till nyhetsarkivet

Kooperativ ekonomi växer i Sverige

Kooperativa och ömsesidiga företag är en betydande del av arbetsmarknaden och samhällsekonomin i Sverige. De 100 största har tillsammans en årlig omsättning motsvarande 10 procent av Sveriges BNP. Det visar ny statistik som Svensk Kooperation har tagit fram.

I statistiken från Svensk Kooperation syns en utvecklingskurva som visar att de 100 största kooperativa företagen och de största ömsesidiga företagen omsatte totalt 466 miljarder kronor under 2018, vilket motsvarade cirka 10 procent av Sveriges BNP. Tillsammans har företagen närmare 100 000 anställda.

– SKB är en kooperativ förening som ägs av medlemmarna och även vi kan se ett ökat intresse för den kooperativa hyresrätten, som stämmer med undersökningen från Svensk Kooperation, säger vd Eva Nordström.

Svensk Kooperations undersökning görs för femte året och omfattar de 100 största ekonomiska föreningarna, samt de nio rikstäckande ömsesidiga bolagen i Sverige. Årets undersökning visar att omsättningen för de största kooperativa och ömsesidiga företagen har ökat under flera år i följd.

Läs mer hos Svensk Kooperation

Kvarteret Motorn

SKB bildades 1916 för att bygga kooperativa hyresrätter. 2018 hade vi en nettoomsättning på 765 miljoner kronor. Foto: Per Lundström

2019-12-11