Till nyhetsarkivet

Kort information om Com Hem och TV4

Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tills vidare.


Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med Telia, och inget som vi fastighetsägare i nuläget kan påverka. Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och Telia.

Det här påverkar inte dig som har en annan tv-tjänst än Com Hem.

Com Hem uppdaterar sin information kontinuerligt på webbplatsen comhem.se/aktuellt