Till nyhetsarkivet

Hyrorna klara för 2020

Hyrorna för 2020 är nu klara. Samrådet mellan styrelsen och hyresutskottet resulterade i att hyrorna i SKB höjs med i genomsnitt 1,0 % från och med 1 januari 2020.

Alla kvarter har olika stora hyreshöjningar. Spridning görs med hjälp av hyreshöjningsfördelningsmodellen och för 2020 höjs hyrorna mellan 4 och 18 kronor per kvadratmeter och år. Om hyran höjs med 11 kr/kvm och år och lägenheten är 77 kvm blir höjningen 11 x 77 / 12 = 71 kronor per månad. Hyrorna för bostadslägenheter höjs olika mycket i olika fastigheter beroende på genomsnittlig kötid, läge, kostnad (nuvarande hyra och upplåtelseinsats) och standard (byggnadens värdeår). De faktorerna utgör grunden i modellen som används för fördelning av hyreshöjning och som arbetats fram gemensamt mellan styrelsen och hyresutskottet.

Att det blir en hyreshöjning beror på att föreningens ekonomi måste fortsätta stärkas för att möta allmänna kostnadshöjningar, ett framtida högre ränteläge och höjda tomträttsavgälder. SKB ska också med oförändrad andel egna medel kunna genomföra om- och nybyggnation och samtidigt underhålla de befintliga fastigheterna. Målet för hyressamråden är att få en rimligt jämn nivå på hyreshöjningarna över tid så att stora hyreshöjningar inte ska behöva göras ett enskilt år.

Garage- och parkeringsplatser

Hyror för garage- och parkeringsplatser höjs lika mycket som förra året, vilket innebär att de som inte fick någon höjning 2019 inte heller kommer att få det 2020. För några kvarter har tidigare beslut om höjning ändrats så att det inte blir någon höjning av hyran. Det beror på ändrade beslut om målhyran för garageplatser i de kvarteren.

Hyreshöjning kvarter för kvarter framgår här (pdf)

2019-11-28