Ordinarie föreningsstämma 29 maj 2018

2018-06-01 Aktuellt Nyheter

Årets ordinarie föreningsstämma hölls den 29 maj på City Conference Centre på Norra Latin i Stockholm. Förutom 98 röstberättigade fullmäktigeledamöter närvarade också andra förtroendevalda medlemmar, motionärer, samt tjänstemän från SKB. ...