Medlemsbevis på väg

2024-01-10 Föreningsnyheter

I slutet av januari skickas årets medlemsbevis ut till alla medlemmar, med medlemskort, saldobesked och inbetalningsavier för årsavgift och medlemsinsats. ...

Viktiga aktiviteter i höst

2023-08-28 Föreningsnyheter

I september hålls en extrastämma för att fatta beslut om styrelsens förslag om stadgerevision. I oktober blir det möte med diskussion och inspiration för sammankallande i kvartersråden och i november blir det fullmäktigedag. ...

Ordinarie föreningsstämma 2023

2023-05-29 Föreningsnyheter

Lördag 27 maj hölls SKBs ordinarie föreningsstämma. 87 röstberättigade fullmäktigeledamöter var på plats, tillsammans med andra förtroendevalda medlemmar, motionärer, samt tjänstemän från SKB. ...

Dags för föreningsstämma

2023-05-17 Föreningsnyheter

Lördag 27 maj genomförs den ordinarie föreningsstämman, som är SKBs högsta beslutande organ. Då deltar SKBs fullmäktigeledamöter, det vill säga representanter från hyresmedlemmarna i varje kvarter och för de köande medlemmarna. ...