Till nyhetsarkivet

Jämställt ledarskap i SKB

Både när det gäller ledning och styrelse har SKB ett jämställt ledarskap. Vi har dessutom både kvinnlig vd och kvinnlig ordförande. En undersökning visar att kooperativa företag genomgående har en mer jämställd representation än andra företag.

22 procent av de kooperativa företagen har en kvinna som vd, vilket kan jämföras med 10 procent hos börsbolagen. När det kommer till ordföranderollen har 16 procent av de kooperativa företagen en kvinna som ordförande. Motsvarande siffra hos börsbolagen är 8 procent.

– Den kooperativa verksamhetsformen bygger på principer om öppenhet, rättvisa och delaktighet, och dit hör jämställdhet. Att SKB har en jämställd ledning och generellt sett även arbetar för att öka andelen kvinnliga medarbetare inom mansdominerade yrkesroller är viktigt, säger vd Eva Nordström.

Cheferna har jämställd representation

SKB har en god fördelning, med 57 procent kvinnor i ledningsgruppen och 47 procent kvinnor i styrelsen. Kooperativa företag har genomgående en mer jämställd representation än andra företag enligt Svensk Kooperation, som undersökt de 100 största kooperativa företagen.

– Fastighetsbranschen har fler kvinnor på ledande positioner är många andra och vår chefsgrupp är ett bra exempel på det, med 43 procent kvinnor bland cheferna. Dit har vi ännu inte nått bland våra hantverkare och fastighetsskötare, men vi strävar efter en mer balanserad könsfördelning även inom de praktiska yrkena, säger HR-chef Ingela Lundberg Erik.

Läs gärna mer om Svensk Kooperations jämförande siffror här

SKBs ordförande Charlotte Axelsson fotograferad på SKBs huvudkontor

Charlotte Axelsson är ordförande i SKB. Foto: Christofer Dracke

2021-03-05