Till nyhetsarkivet

Nu påbörjas trygghetsbesiktning av våra kvarter

Vi utvecklar arbetet för att säkerställa att alla hyresgäster trivs och känner sig trygga i sin boendemiljö. Under 2021 ska samtliga av föreningens kvarter genomgå en trygghetsbesiktning och några kvarter ska även trygghetscertifieras.

Vi arbetar aktivt med vårt trygghets- och trivselarbete och mäter regelbundet trivsel, service och den upplevda tryggheten bland våra boende via olika enkäter. Den senaste undersökningen via en digital medlemspanel visade att 92 procent känner sig mycket eller ganska trygga i sitt bostadsområde. Motsvarande siffra för Stockholms invånare är generellt 85 procent, enligt en Novus-undersökning.

Utebelysning och goda grannkontakter viktigast

Den viktigaste faktorn för att känna sig trygg i sitt bostadsområde är bra utebelysning och goda grannkontakter, enligt de undersökningar som SKB låtit genomföra. Gröna gårdar och konstnärlig utsmyckning är andra viktiga delar i både befintligt fastighetsbestånd och i nyproduktion.

– Givetvis är bra belysning mycket viktigt och något vi lägger fokus på. Men en av SKBs främsta styrkor är vår fastighetsnära förvaltning med egna fastighetsskötare i kvarteren som tillsammans med våra hantverkare, förvaltare, drifttekniker och utemiljöpersonal möter de boende, säger Madeleine Brisère, förvaltningschef.

SKB har många år haft ett av Sveriges högsta serviceindex och nominerats samt utsetts till Sveriges bästa hyresvärd ett flertal gånger. De trygghetsbesiktningar som nu påbörjas tillsammans med Svensk Trygghetscertifiering ger SKB ytterligare ett verktyg för att planera och prioritera det fortsatta arbetet.

Två av våra fastighetsskötare lagar låset på en ytterdörr.

SKB har egna fastighetsskötare i kvarteren som möter de boende och bidrar till trygghet. Foto: Karin Alfredsson

2021-02-26