Biologisk mångfald – tema för Grönt boende 2022

I år är biologisk mångfald tema för Grönt boende. Genom små gröna steg kan medlemmarna och vi som jobbar på SKB tillsammans bidra till en hållbar utveckling.

Under året kommer du som medlem att få information kring biologisk mångfald här på webben och tips på hur du kan bidra till biologiska mångfald där du bor.

Ordna aktiviteter i kvarteret

Vi ser gärna att boende i kvarteren gör gemensamma aktiviteter för att förbättra den biologiska mångfalden. Bland annat kommer vi erbjuda de kvarter som vill byggsatser för fågelholkar som ni kan bygga ihop tillsammans och sätta upp i samråd med fastighetsskötaren i kvarteret. Andra exempel på aktiviteter ni kan genomföra är att bygga insektshotell eller odla mer blommande växter på gården, uteplatser och balkonger.

Läs gärna vidare här för tips kring biologisk mångfald

Plantera för biologisk mångfald

Odla på balkongen

Vad är biologisk mångfald?

Tillbaka till startsidan för Grönt boende

Foton: Pixabay