Biologisk mångfald – tema för Grönt boende 2022

År 2022 var biologisk mångfald temat för SKBs satsning Grönt boende. Under året har både medlemmar och vi som jobbar på SKB tillsammans bidragit till en mer hållbar utveckling genom olika aktiviteter.

Många kvarter har beställt byggsatser för fågelholkar från SKB som satts upp på gården, medan andra har byggt insektshotell och börjat odla mer blommande växter på gården, uteplatser och balkonger.

I höstnumret av medlemstidningen Vi i SKB kan du läsa mer om några av aktiviteterna.

Ordna aktiviteter i kvarteret

Vi hoppas att SKBs medlemmar vill fortsätta att göra aktiviteter för att förbättra den biologiska mångfalden. Sätt upp fågelholkar och fladdermusholkar, odla i odlingslådor, plantera blommor som gynnar biologisk mångfald, ställ ut insektsbad och annat som kan bidra till att öka den biologiska mångfalden.

Här finns mer att läsa om biologisk mångfald

Plantera för biologisk mångfald

Odla på balkongen

Vad är biologisk mångfald?

Tillbaka till startsidan för Grönt boende

Foton: Pixabay