Vad är biologisk mångfald?

Vad innebär egentligen biologisk mångfald? Här försöker vi reda ut ett par av begreppen.

Biologisk mångfald

Med biologisk mångfald menas en variation inom arter, mellan arter och av ekosystem. Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på vår planet och vår bästa försäkring för att ekosystemen ska kunna fortsätta fungera trots att klimatet förändras.

Stadsgrönska

Stadsgrönska som träd, buskar och fleråriga växter är ett viktigt sätt att skapa förutsättningar för biologisk mångfald. Fåglar bygger gärna bon i träd och buskar där de kan få skydd från väder och vind. Både träd, buskar och växter är också en viktig nektarkälla till pollinerare som bin, fjärilar och andra insekter.

Stadsgrönskan bidrar också till en mängd ekosystemtjänster. Till exempel ger det skugga, uppehåller vatten i bladverket, avger syre, sänker temperaturen, bromsar vind, filtrerar luften på partiklar och skapar estetiska, avslappande miljöer för oss människor.

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor gratis och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet (Naturvårdsverkets definition). Figuren ovan visar exempel på ekosystemtjänster som ett träd i stadsmiljö kan bidra till.

Tillbaka till startsidan för Grönt boende