Plantera för biologisk mångfald

Här får du tips på vilka växter du kan plantera för att vara med och bidra till biologisk mångfald och gynna pollinerare som bin, fjärilar och andra insekter.

Kom igång!

Att plantera blommande växter som gynnar pollinerare som bin och fjärilar och andra insekter är viktigt för att bibehålla och gynna den biologiska mångfalden. Här kan du läsa om hur du kommer igång och börjar odla på gården.

Använd inhemska arter

Att plantera inhemska växter bidrar till att svenska vilda insektsarter bevaras och gynnas. Växterna ska helst vara naturligt förekommande i den delen av Sverige där du bor. Exempel på inhemska växter i mellersta Sverige är ljung, blåklocka, prästkragar, citronmeliss, kungsmynta, kryddsalvia, backtimjan, ramslök och vårlök. Även äldre kulturväxter är bra att plantera, det står ofta på fröpåsen när så är fallet.

Plantera bärande och blommande växter

Det finns trädgårdsväxter som inte är inhemska för Sverige, men som ändå kan gynna pollinerare och andra djurarter. Undvik då växter som kan sprida sig för mycket. Det är positivt för insekter om det finns en variation av arter som blommar vid olika tider på året, från tidig vår till sen höst. Exempel är akleja, höstanemon, riddarsporre, lavendel, stäppsalvia, lammöra, kryddtimjan, gräslök, krokus, snödroppe, pärlhyacint, vinbär, björnbär, hallon och rosor.

Undvik invasiva arter

Växter som inte är naturliga i den svenska floran kan vara invasiva, det vill säga ta över och konkurrera ut andra växter. Dessa ska självklart inte planteras, då de kan orsaka stor skada och störningar i våra ekosystem. Exempel är lupiner, parkslide och vresros.

Tillbaka till startsidan för Grönt boende

Foton: Pixabay