Aktuell bygginformation

Byggnationen av de 45 nya lägenheterna i anslutning till det redan befintliga kvarteret Lillsjönäs i Abrahamsberg i Bromma pågår för fullt.

Första inflyttning blir under första kvartalet 2019. Det är Wästbygg som är totalentreprenör för byggnationen. 

Husets stomme är uppe och är tät med både dörrar och fönster monterade. Invändiga arbeten med mellanväggar och installationer har påbörjats. Under hösten kommer även vissa markarbeten göras. Arbeten med fasader och tak pågår parallellt.

Arbetena pågår måndag till fredag och ska normalt börja kl 7 och avlutas kl 19. I de fall arbeten pågår senare än kl 19 eller under helger aviserar entreprenören om detta.

Preliminär tidplan

Juni–september Tak och fasad
Augusti 2018–februari 2019 Inredning
Våren 2019 Finplanering mark och planteringar
Mars–april Inflyttningar

Fortsatt information om projektet

Mer detaljerad information om projektet och hur det påverkar de boende i området under byggtiden kommuniceras kontinuerligt på den här sidan.

Vid frågor om byggnationen kontakta

Peter Svahn, projektledare för byggnationen på SKB via e-post peter.svahn(at)skb.org

Information till boende i kvarteret Lillsjönäs

Augusti 2017 – information om ändrad sophantering PDF)

Augusti 2017 – presentation från infomöte med boende (PDF)

Maj 2017 bygginformation (pdf)

December 2016 bygginformation (pdf)

Se även under ”Mitt kvarter” på Mina sidor

Uppdaterat 2018-08-30