Till nyhetsarkivet

Alla kan bidra till biologisk mångfald

I dag är det den internationella dagen för biologisk mångfald. Med våra många fastigheter och tillhörande bostadsgårdar är SKB en viktig aktör för att utveckla och gynna den biologiska mångfalden.

Dagen har instiftats av FN för att uppmärksamma betydelsen av biologisk mångfald för livet på jorden. Det handlar om variationer av arter, organismer och ekosystem. Många av dem är beroende av varandra för att kunna överleva och frodas. Om en art, en organism eller ett ekosystem försvinner eller förändras, så påverkas många fler.

– Blommande träd är ett bra exempel på hur vi kan gynna den biologiska mångfalden på en innergård i ett stadskvarter. Träden ger nektar och pollen till pollinatörer och skapar viktiga livsmiljöer för småfåglar, säger Annika Ekengren, hållbarhetsansvarig.

Under 2022 var biologisk mångfald tema för vår satsning Grönt boende. Då tog vi bland mycket annat, fram tips om hur våra medlemmar kan bidra till biologisk mångfald och gynna pollinerare som bin, fjärilar och andra insekter. Här kan du läsa mer om det.

Här kan du läsa mer om biologisk mångfald.

Blommande träd gynnar den biologiska mångfalden, här på innergården i kvarteret Glöden i Vasastan. Foto: SKB/Annika Ekengren

2024-05-22