Till nyhetsarkivet

Upplyst för ett tryggt boende

Bättre belysning ökar både trivseln och tryggheten i bostadsområden. Därför satsar vi på ny teknik för mer ljus i såväl utemiljö som inne i fastigheterna.

Bland satsningarna i SKBs områden under de senaste två åren finns flera förbättringar. Stora delar av utebelysningen har blivit utbytt till ledlampor, som ger ett starkare och trevligare ljus och som håller längre. Många trapphus har fått närvarostyrd belysning, som tänds automatiskt av rörelse vilket både är praktiskt och ökar tryggheten. I flera kvarter har vi installerat passagesystem till portar och garage.

Den nya belysningen minskar också energianvändningen i fastigheterna. Ett av våra hållbarhetsmål är att energianvändningen ska minska med 30 procent till 2030 och då måste vi förbättra effektiviteten i alla system. Vi driver ett aktivt hållbarhetsarbete där vi prioriterar områden som sund inomhusmiljö, kemikalier i förvaltning och byggande, samt miljöeffektiva transporter.

Tack vare förbättringarna av belysning och passagesystem har den personliga tryggheten ökat i flera av våra områden, vilket också gäller den upplevda säkerheten för bilar på parkeringar och i garage. I AktivBos hyresgästundersökning 2018 visade det totala resultatet för SKB på området trygghet att 88 procent av de svarande var nöjda, jämfört med 79,5 procent för samtliga bolag som deltagit i AktivBos hyresgästundersökning. 2 095 boende hos SKB svarade på hyresgästundersökningen 2018.

I höstas fick SKB första pris för Sveriges bästa förvaltning i årets tävling Branschindex Bostäder och Kontor. Läs mer här.

Kvarteret Tältlägret om kvällen. Foto: Karin Alfredsson.

2019-03-21