Till nyhetsarkivet

Starkt hållbarhetsresultat leder framåt

Vi tog flera steg mot större hållbarhet under 2020 – minskad användning av fossila bränslen, mer solenergi och miljöklassning av flera fastigheter. Nu går vi vidare med trygghetsbesiktning, ökad biologisk mångfald och fler hållbara val för boende.

Hållbarhetsredovisningen berättar inte bara om allt vi gjorde under förra året. Den pekar också framåt mot fortsatt arbete med det vi påbörjat och ytterligare bredd genom de nya åtgärder vi gör. Alla SKB-kvarter kommer att genomgå trygghetsbesiktning under 2021. De gröna ytorna blir fler och kommer att fylla nya funktioner, som att till exempel ta hand om dagvatten. Arbetet med att fasa ut fossila drivmedel fortsätter, nu även för maskiner som lövblås och gräsklippare.

Överträffade klimatmål 2020

Klimatpåverkan kan beräknas på olika sätt och vi använder en etablerad standard, GHG-protokollet (Green House Gas Protocol) som tar med de boendes klimatpåverkan. Därför har vi också klimatplaner där medlemmarna engageras och får fler möjligheter att göra hållbara val för bland annat lägenheter, transporter och utemiljöer.

SKBs största egna klimatavtryck är energianvändning. Vi är på god väg mot målet att bli fossilfria, men fjärrvärme står för den betydande delen av utsläppen som är kvar. 2018 satte vi upp ett mål att minska användningen av el och fjärrvärme med tre procent under perioden fram till 2021. Sedan dess har den minskat med 6,6 procent, varav 4,1 procent bara under 2020. Målet har överträffats tack vare ett intensivt arbete med energioptimering och underhåll.

Renovering minskar energianvändningen

Vid nybyggnation är det viktigt med välisolerade ytterväggar, energifönster och energieffektiva installationer. Våra nyproducerade byggnader projekteras för att klara Miljöbyggnad Silver, som bland annat innebär låg energianvändning. För befintliga fastigheter genomförs värmeåtervinningsprojekt i enlighet med SKBs investeringsplan och mindre energi- och klimatprojekt i enlighet med fastställda underhållsplaner.

Ett exempel på hur äldre fastigheter får ett minskat klimatavtryck är kvarteret Skarpbrunna i Botkyrka. Huset byggdes i mitten av 1970-talet och har 153 lägenheter. Vid renoveringen fick lägenheterna inte bara nya badrum, fasaderna fick tilläggsisolering och lägenheterna fick nya fönster. Det gör att inomhusklimatet blivit bättre och att de boende störs mindre av ljud utifrån. Fastigheten har också fått ett nytt värmeåtervinningssystem. Tillsammans förväntas åtgärderna minska energiförbrukningen med 30 procent.

SKBs hållbarhetsredovisning är framtagen i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Standards, nivå Core. Här kan du läsa den.

Här kan du läsa mer om miljöklassning av våra fastigheter.

Ny fasad på kvarteret Skarpbrunna på Eriksbergsåsen.

Renovering av äldre fastigheter minskar klimatavtrycket för boendet. Foto: SKB

2021-05-12