Till nyhetsarkivet

100 år av fastigheter blir miljöklassade

Våra tre pågående nybyggnationer av kooperativa hyresrätter i Hagastaden, Nockeby och Uppsala befinner sig i olika stadier, men alla byggs för certifiering enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Samtidigt fortsätter arbetet med att miljöklassa de befintliga fastigheterna, där de äldsta är över hundra år gamla.

– Kvarteret Skrönan som byggs i Nockeby just nu har sex hus, som alla kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver. För att minska energianvändningen installeras både solceller och bergvärme, med utgångspunkt från kraven i certifieringen, säger nybyggnadschef Ulf Jonsson.

Energihushållning och inomhusmiljö

Under 2020 blev kvarteret Docenten i Uppsala miljöcertifierat och i år planeras även certifiering av kvarteret Tant Brun i Annedal. När en byggnad varit i drift i tre år görs en verifiering för att säkerställa att byggnadens prestanda uppnår det som angavs för den preliminära certifieringen. Tidigare har kvarteren Tant Gredelin i Annedal och Basaren på Kungsholmen fått sin miljöcertifiering verifierad enligt Miljöbyggnad.

Vid nybyggnation strävar SKB efter att certifiera alla byggnader i kvarteret enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Miljöbyggnad är ett system för klassning och certifiering av byggnader som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Fokus är energihushållning, hälsosam inomhusmiljö och sunda materialval. En byggnad kan uppnå betyget Brons, Silver eller Guld. För att uppnå nivå Silver måste en byggnad prestera en bra bit över lagens krav och existerande rekommendationer. Det är en tydlig markering att fastighetsägaren är engagerad i miljöfrågor och tänker på alla som ska bo i huset.

Äldre fastigheter miljöklassas

Redan i dag miljöklassar vi våra befintliga fastigheter enligt en egen modell som baseras på Miljöbyggnad, men som är anpassad till SKBs evighetsförvaltning. Miljöklassningen inleddes 2015 och hittills har 54 procent av lägenheterna klassats. På grund av restriktionerna under coronapandemin kunde inga fastigheter miljöklassas under 2020, men målsättningen är fortfarande att samtliga 146 fastigheter ska ha blivit miljöklassade vid 2021 års utgång.

Kvarter Motorn

Alla SKB-kvarter blir miljöklassade, även de som byggdes redan för 100 år sedan. Här kvarteret Motorn, byggt 1917. Foto: baraBild.se

2021-04-23