Till nyhetsarkivet

SKB ansöker om friköp av tomträtter från Stockholms stad

Vi har ansökt om att köpa 42 av de totalt 94 tomträtter som vi har i Stockholms stad. Exploateringsnämnden väntas fatta beslut den 7 mars. Därefter beräknas kommunfullmäktige ta upp ärendet vilket sker senare i år.

SKB har funnits på Stockholms bostadsmarknad i över hundra år och har idag 145 fastigheter i Stockholms län. 95 procent av fastigheterna finns i Stockholms stad där merparten är byggda på tomträtt. Nu har Stockholms stad gjort det möjligt för oss att köpa 42 av de 94 tomträtterna. Köpet ligger på strax över 1 miljard SEK.

 

– SKB är en evighetsförvaltare, det betyder att vi aldrig säljer de fastigheter som vi bygger. Vi är långsiktiga på riktigt, så att få möjlighet att friköpa dessa tomträtter av Stockholms stad är positivt och ger oss en balans mellan det ägda och hyrda. Vi inväntar nu stadens fortsatta beslutsprocess, säger vd Eva Nordström.

SKBs uppdrag är att bygga, hyra ut och förvalta kooperativa hyresrätter till våra medlemmar. Under 2019 beräknas byggnation av ytterligare 350 lägenheter påbörjas.

– Tomträtten är dock en fortsatt förutsättning för vår nyproduktion av kooperativa hyresrätter, som har en viktig roll att fylla för en hållbar stadsutveckling, avslutar Eva Nordström.

Kvarteret Isskorpan i Björkhagen. Foto: baraBild.se


Kvarteret Timmermannen 14 på Bondegatan
Kvarteret Isskorpan i Björkhagen och kvarteret Timmermannen 14 på Södermalm är två av de tomträtter som kan bli aktuella för köp. Foto: baraBild.se

2019-02-26