Till nyhetsarkivet

Projekteringsstart för tre bostadsprojekt

Under hösten startar projektering av tre SKB-kvarter motsvarande cirka 350 nya kooperativa hyresrätter. SKB följer den expansiva stockholmsregionen med projekteringsstart i Stockholm och för första gången i Uppsala.

– Nu har detaljplanerna för tre av SKBs nyproduktioner vunnit laga kraft, så i höst startar vi projekteringen av cirka 350 nya lägenheter, säger Ulf Jonsson, nybyggnadschef på SKB.
– Efter flera års planeringsarbete kommer vi att börja bygga på tre platser under 2019. Före sommaren sätter vi spaden i marken i Rosendal i Uppsala och i Hagastaden i Stockholm. Under tredje kvartalet börjar markarbetena i Nockebyskogen i Bromma.

Höstens tre SKB-projekt

I Stockholms nya stadsdel Hagastaden har SKB en markanvisning om cirka 125 lägenheter. Kvarteret Lysosomen ska byggas vid Norra Stationsgatans östra del.

Nockebyskogen utmed Drottningholmsvägen i Bromma omfattar cirka 100 lägenheter, i form av sex flerfamiljsvillor med femton lägenheter i varje.

Visionsbild av Nockebyskogen i Bromma.

Bild: Brunnberg och Forshed Arkitektkontor AB

I Rosendal i Uppsala har vi en option att bygga cirka 100 lägenheter i Kvarteret Docenten, som kommer att ha upp till fem våningar.

Läs mer om SKBs nyproduktioner här.

Läs mer om Uppsalas nya stadsdel Rosendal här.

2018-08-28