Till nyhetsarkivet

Positivt beslut av Exploateringsnämnden om friköp av tomträtter

SKB har ansökt om att köpa 42 tomträtter från Stockholms stad. I torsdags, den 7 mars, fattade Exploateringsnämnden beslut om att ta processen vidare för ett slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige senare i år.

Genom en intresseanmälan till Stockholms stad har vi sökt att få köpa loss 42 av de totalt 94 tomträtter som SKB hyr av staden. Syftet med friköpet för vår räkning är att få en bättre balans mellan ägda tomter och tomträtter i markportföljen.

– Exploateringsnämndens beslut i torsdags är positivt. Nu ser vi fram emot att ärendet tas upp i kommunfullmäktige, exakt när det kommer att ske vet vi ännu inte, säger vd Eva Nordström.

För mer information, läs här.

Kvarteret Bommen i Gröndal med Riddarfjärden och Kungsholmen i bakgrunden.

Kvarteret Bommen i Gröndal är en av de tomträtter som är aktuella. Foto: Per Lundström

2019-03-08