Till nyhetsarkivet

Över hundra nya kooperativa hyresrätter invigda på historisk mark

En gata har fått nygammal sträckning och 114 kooperativa hyresrätter har tagit plats i Nockeby. Och vi har invigt ett helt nytt bostadskvarter med sex hus, vid vägen som Gustav III tog när han reste till Drottningholm.

– Byggandet har skett varsamt och med största respekt för naturen här på platsen. De Geer-moränen som funnits här sedan istiden och de gamla hundraåriga ekarna som finns i Nockebyskogen kryper alldeles inpå de nya husen och ger en känsla av att husen är placerade i skogen, säger fastighetsutvecklingschef Johan Jarding.

Kvarteret Skrönan smälter in i området och fungerar som en länk mellan skogen och den lägre villabebyggelsen på andra sidan Drottningholmsvägen. De sex flerbostadshusen ligger på rad i två grupper om tre hus vardera, med egen tydlig identitet. Gårdarna mellan husen är något upplyfta från gatunivån på den nya delen av Gustav III:s väg och ansluter naturligt mot skogssluttningen.

En historisk väg

Den gata som i dag heter Gustav III:s väg är en del av den gamla Drottningholmsvägen, som invigdes 1787. Den var en del av ett omfattande infrastrukturprojekt för att förbättra färdvägen över land mellan Stockholm och Drottningholm. Där ingick också föregångare till de broar som idag är Tranebergsbron, Nockebybron och Drottningholmsbron. Under invigningen berättade historikern Christopher O’Regan om hur platsen fick betydelse av teaterkungens vägbygge och hans resande.

Den orubblige ”Kungen”

Vid invigningen av kvarteret Skrönan avtäcktes skulpturen ”Kungen” av konstnären Frida Tebus. Inspirerad av kvartersnamnet skapade hon en egen skröna kopplad till platsen, om hur ett stenblock påträffats under byggarbetet, som i vissa vinklar uppvisar porträttlikhet med kung Gustav III.

– Skrönan gjorde sedan gällande att Gustav III på väg mot Drottningholm möjligen skulle ha fått syn på en av Nockebys högresta stenformationer som påminde om honom själv, eller att han sände dit en konstnär för att hugga ut ett kungaporträtt ur den svenska graniten. Hur som helst var det stenblocket som sedan kvarteret Skrönan byggdes kring och därmed blev till allmän beskådan, säger Frida.

Med eller utan egen skröna så är ”Kungen” ett exempel på konst som passats in väl i boendemiljön, med stenblockets ursprung i De Geer-moränen och den bakomliggande Nockebyskogen, som böljar ner mot vägen och utgör en fond till såväl skulpturen som fastigheterna.

Här kan du läsa mer om kvarteret Skrönan.

SKBs vd Ingrid Gyllfors presenterade programmet inför publiken under invigningen av kvarteret Skrönan och avtäckningen av konstverket "Kungen"

SKB har invigt 114 nya kooperativa hyresrätter och ett kunglikt (sic!) konstverk i Nockeby. Foto: baraBild

2022-09-30