Till nyhetsarkivet

Medlemsbevis, motioner och nomineringar

Årets första två månader är händelserika. I slutet av januari skickades medlemsbevisen ut och den 28 februari ska valberedningen ha fått in nomineringar av kandidater till förtroendeposter inom SKB. 31 januari var sista datum för att skicka in motioner till föreningsstämman 2023.

Medlemsbevisen

Medlemsbeviset med medlemskort, saldobesked och inbetalningsavier för årsavgift och bosparande skickas ut till alla SKBs drygt 92 000 medlemmar i slutet av januari varje år.

2023 distribueras medlemsbevisen följande datum:

  • Via Kivra på eftermiddagen fredag den 20 januari.
  • Med post från och med tisdag 24 januari och sedan under resten av vecka 4. Beroende på postutdelningen där du bor pågår distributionen även under vecka 5.

Här hittar du frågor och svar om utskicket av medlemsbevisen och hur det funkar för de medlemmar som är anslutna till den digitala brevlådan Kivra.

Motioner till SKBs föreningsstämma

Genom en motion kan du som medlem lyfta ett förslag till SKBs föreningsstämma. I år hålls stämman lördag 27 maj. Sista datum för att skicka in motioner var 31 januari 2023.

Alla medlemmar, både köande och boende, kan skicka in motioner, antingen enskilt eller som en grupp.

Läs om motioner, hur du skriver en motion, hur du skickar in den till SKB, med mera.

Nominera till styrelse, revision och hyresutskott

SKB söker medlemmar för uppdrag inom styrelse, hyresutskott och föreningsrevision. Känner du till någon medlem du vill nominera eller är du själv intresserad? Välkommen att skicka in ditt förslag till valberedningen senast 28 februari 2023.

Mer information, webbformulär för nominering och nomineringsblankett för egen utskrift finns här.

Du kan även beställa nomineringsblanketten från SKBs servicecenter, via mejladressen skb@skb.org.

2023-01-06