Har du och dina grannar sparat energi och varmvatten?

Hela Sverige har minskat sin energianvändning senaste året. Men hur går det i just ditt kvarter? Har vi tillsammans lyckats ändra våra vanor och minskat användningen? Nu kan alla boende medlemmar se sin energistatistik på kvartersnivå.

Under 2023 testar vi att lägga ut energistatistik för SKBs alla kvarter en gång i kvartalet. Vi vill att alla som bor hos oss ska se hur det går med användningen av värme, fastighetsel och varmvatten. Hushållsel ingår däremot inte, den informationen får du direkt från din elleverantör eller nätägare.

Hur har det då gått?

På en övergripande nivå så har det gått bra. Varmvattenanvändningen har minskat alla månader under första kvartalet och den totala energianvändningen har gått ner i januari och februari, som du kan se i tabellen nedan. Men varför har energianvändningen gått upp i mars? Vi frågade vår driftchef.

”Hur vädret skiljer sig åt från år till år kan påverka energistatistiken och kan ibland försvåra när vi följer upp energianvändningen. Därför normalårskorrigeras* värmestatistiken för att göra den jämförbar.

En orsak till ökningen i mars är att det var betydligt kallare i år jämfört med mars 2022. Detta borde egentligen ha jämnats ut genom normalårskorrigeringen. Men eftersom mars 2023 var kallare än det normalt brukar vara, medan mars 2022 var varmare än det normalt är, har korrigeringen i det här fallet bidragit till att statistiken blivit något missvisande.”

Se energistatistik för ditt kvarter

Som boende medlem kan du nu logga in på Mina sidor och därifrån följa länken till ditt kvarters statistik. Här finns också förklaringar till vad statistiken visar och en ordlista som förklarar vad de olika begreppen i rapporterna betyder.

SKBs totala energi- och vattenanvändning

Här kan du se hur SKBs totala energi- och vattenanvändning sett ut under första kvartalet 2023 jämfört med samma period 2022.

Månadsrapport totalt inköpt energi (el + värme) för hela SKB (normalårskorrigerad)

Här visas SKBs totala energianvändning (kWh) per yta (m2 Atemp), det vill säga både fastighetsel och värme (inklusive uppvärmning av varmvatten).

Se diagrammet i större format (pdf).

Månadsrapport varmvatten för hela SKB

Här kan du se SKBs totala varmvattenanvändning (liter) per yta (m2 Atemp).

Se diagrammet i större format (pdf).

Vill du veta mer?

I SKBs hållbarhetsredovisningen kan du se hur vår energianvändning minskat sedan 2007. 

Effektivare energianvändning gör skillnad

Alla hus får högsta möjliga effektivitet 

*Normalårskorrigering
Hur vädret skiljer sig från år till år påverkar energistatistiken och försvårar hur vi följer upp energianvändningen. En ovanligt kall alternativt varm vinter ger ökad respektive minskad energianvändning, vilket gör det svårt att jämföra olika år. Därför använder man sig av normalårskorrigering, som innebär att statistiken korrigeras enligt ett normalt års temperatur och väder. SKB använder sig av normalårskorrigering enligt metoden energiindex, som tas fram av SMHI.

2023-05-15

Tillbaka till startsidan för Grönt boende

Foto: iStock