Till nyhetsarkivet

Fler SKB-kvarter med bilpool

Vi har hittills gjort plats för bilpool i över ett dussin av våra kvarter för att tillsammans med de boende minska vår klimatpåverkan. Och i sommar får alla SKB-medlemmar en prova på-rabatt.

En bilpool fungerar som en hyrbil som du bokar, hämtar och betalar själv. Bilpoolerna som finns i SKBs kvarter är öppna för alla och kan användas av såväl boende och köande medlemmar, som av andra i området. Det finns just nu bilpooler i 14 av våra kvarter med totalt 20 bilar.

Rabatt för SKB-medlemmar

Den första bilpoolen hos SKB var i kvarteret Glottran i Årsta. Efter en provperiod 2021 visade den sig vara uppskattad av våra boende och väl nyttjad även av andra i närområdet. Sedan dess har vi fortsatt undersöka platser och möjligheter för att inrätta ytterligare bilpooler.

Bilarna är framför allt elhybrider, men det finns även två elbilar. Genom Kinto finns bilar på cirka 150 platser i Stockholmsområdet. Fram till 31 augusti får alla SKB-medlemmar en rabatt på 200 kr för att prova på. Här hittar du mer information om det och om var SKBs bilpooler finns just nu.

Bil som hör till en av SKBs bilpooler

Bilpooler är ett mer hållbart alternativ än att äga egen bil och bra för både miljön och ekonomin. Foto: SKB

2023-07-12