Till nyhetsarkivet

Fler ambassadörer i kvarteren

Kvarterens hållbarhetsambassadörer är en del av vår satsning Grönt boende. De utsågs till att börja med i ett fåtal utvalda SKB-kvarter, men intresset bland kvarteren växer och hållbarhetsambassadörerna blir fler.

Genom små gröna steg kan medlemmarna och vi som jobbar på SKB tillsammans bidra till en hållbar utveckling. Bland våra boende medlemmar kommer det att märkas ännu tydligare under 2022, när allt fler kvartersråd väljer att lägga till rollen som hållbarhetsambassadör.

Några utvalda SKB-kvarter testade den nya rollen redan under 2021, med gott resultat. Det har inspirerat flera kvartersråd, som planerar att utse egna hållbarhetsambassadörer under vårens medlemsmöten.

Nu handlar det om biologisk mångfald

I år är biologisk mångfald tema för Grönt boende. Under året kommer våra medlemmar att bland annat få information kring biologisk mångfald här på webben och tips på hur enskilda personer kan bidra till biologisk mångfald där man bor. Hållbarhetsambassadörerna uppmuntras till att genomföra aktiviteter i kvarteret kring temat, exempelvis att bygga fågelholkar eller insektshotell tillsammans.

– Genom Grönt boende vill vi ge inspiration att ta ett litet grönt steg i taget, eftersom få orkar göra allt genast. Ändrar beteende gör man inte över en dag, säger Annika Ekengren, hållbarhetsansvarig på SKB.

Här kan du läsa mer om Grönt boende.
Här kan du läsa en intervju med Nadja, en av våra hållbarhetsambassadörer.

Porträttbild av Annika Ekengren, som är hållbarhetsansvarig på SKB.

Annika Ekengren är hållbarhetsansvarig på SKB och vill att Grönt boende ska ge inspiration till små gröna steg i vardagen. Foto: Karin Alfredsson.

2022-03-23