Till nyhetsarkivet

Evighetsförvaltning ger möjligheter

Långsiktighet har varit grundläggande för oss sedan 1916. Det gäller för alla delar av vår verksamhet och den senaste hållbarhetsrapporten visar att vi ligger i framkant.

– Det finns en stark förankring till hållbarhet på SKB. Det långsiktiga perspektivet ställer höga krav på oss, men ansvaret som vi tar som evighetsförvaltare ger också otroligt många möjligheter, säger hållbarhetschef Pernilla Enkler.

Ett prioriterat område för SKB är effektivare användning av energi i byggnader, eftersom det bidrar till hållbar utveckling och till minskade kostnader för de boende och föreningen. Därför arbetar vi med alla våra fastigheter för att minska energianvändningen för uppvärmning. Vid renoveringar har vi installerat system för värmeåtervinning som använder fjärrvärmen betydligt mer effektivt. I samband med fasadrenoveringar byter vi till moderna fönster och en bättre isolering av fasaderna, så att det behövs mindre energi för uppvärmning.

För att nå våra mål för energianvändning har vi under 2018 bland annat bytt rörkulvert i våra kvarter i Björkhagen och Vårberg, bytt undercentral och styrutrustning i kvarteren Ryssjan, Tisaren och Blidö samt justerat varmvattencirkulationen i Bredäng.

Ladda ner SKBs Hållbarhetsrapport 2018 (pdf)

Läs SKBs Hållbarhetsrapport i vår årsredovisning

Kvarter Ryssjan

Kvarteret Ryssjan hör till de fastigheter som utrustades för effektivare energianvändning under 2018. Foto: baraBild