Till nyhetsarkivet

Vitvaror som tjänst testas i forskningsprojekt

Är det mer hållbart att köpa kylskåp och spis som tjänst, i stället för som produkt? Det ska vi nu testa som en del i ett uppmärksammat forskningsprojekt, tillsammans med Vinnova och Electrolux.

Cirkularitet är en viktig del i hållbarhetsomställningen med mer fokus på reparation, underhåll och återvinning, och mindre nytillverkning. Nu blir SKB en del av ett forskningsprojekt som ska testa hur det fungerar att köpa vitvaror som tjänst.

– I stället för att köpa en spis eller ett kylskåp, som vi traditionellt har gjort i alla år, ska vi nu testa att köpa vitvaror som tjänst i ett av våra förvaltningsområden. Leverantören kommer att fokusera mer på underhåll och reparation, vilket förhoppningsvis kommer att leda till en bättre hantering av vitvarorna, säger förvaltningschef Madeleine Brisère.

Optimerad livslängd

För de boende i testområdet innebär detta att fokus ligger på god funktion och kvalitet snarare än att sätta in nya produkter. Att optimera livslängden med underhåll och renovering kan ge positiva effekter för miljön och bidra till minskade konsumtionskostnader, vilket är precis vad den cirkulära ekonomin strävar mot.

Forskningsprojektet ”Vitvarubaserade funktionstjänster för bostadsbolag” är delvis finansierat av Vinnova och SKB är ett av flera deltagande bostadsbolag tillsammans med tillverkaren Electrolux. Projektet ska svara på om det är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart att köpa vitvaror som funktion. Forskningsprojektet är knutet till Linköpings Universitet och är med på IVAs, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins, årliga 100-lista över aktuell forskning med affärspotential från landets lärosäten.

En flicka som kikar in i ett kylskåp.

SKB deltar i ett forskningsprojekt som ska testa hur det fungerar att köpa vitvaror som tjänst. Foto: Johnér

2022-06-09