Till nyhetsarkivet

Vi säkerställer trygghet och trivsel i kvarteren

Just nu trygghetsbesiktigas alla våra kvarter för att se om något behöver åtgärdas för att öka tryggheten och trivseln. Det betyder att varje fastighet får en genomgång där en lång checklista prickas av.

– Vi fortsätter utveckla vårt arbete för att alla hyresgäster ska trivas och känna sig trygga i sin boendemiljö. Bland det viktigaste vi har i vårt trygghetsarbete är den fastighetsnära förvaltningen, där SKB har egna fastighetsskötare i kvarteren som möter de boende. Dessutom kommer de boende i kontakt med våra egna drifttekniker, hantverkare, utemiljöpersonal och förvaltare, säger förvaltningschef Madeleine Brisère.

De som bor i våra kooperativa hyresrätter känner hög trygghet. Den senaste undersökningen via en digital medlemspanel visade att 92 procent känner sig mycket eller ganska trygga i sitt bostadsområde. Motsvarande siffra för Stockholms invånare är generellt 85 procent, enligt en Novus-undersökning.

Beprövad metod

Trygghetsbesiktningarna, som utförs av Svensk Trygghetscertifiering AB, följer en checklista enligt en beprövad metod som har gett dokumenterat goda resultat. Under året kommer alla våra kvarter genomgå en trygghetsbesiktning och några kvarter ska också trygghetscertifieras. Syftet med besiktningarna är att upptäcka eventuella brister i skalskydd och i miljön i anslutning till fastigheterna som skulle kunna påverka trygghet och trivsel negativt för boende, besökare och lokalhyresgäster.

Goda grannkontakter och bra utebelysning är viktigast för att känna sig trygg i sitt bostadsområde, enligt de undersökningar som SKB låtit genomföra. Även gröna gårdar och konstnärlig utsmyckning är av betydelse för boende i både befintligt fastighetsbestånd och i vår nyproduktion.

Lars-Göran Strid från Svensk Trygghetscertifiering AB kontrollerar säkerheten i portarna till kvarteret Tältlägret. Foto: SKB

Lars-Göran Strid från Svensk Trygghetscertifiering AB kontrollerar säkerheten i portarna till kvarteret Tältlägret. Foto: SKB

2021-05-18