Till nyhetsarkivet

Vi bygger nytt i Årsta

Stockholms stad har tilldelat oss en markanvisning för nya kooperativa hyresrätter i Årsta. Planen är att bygga två nya bostadshus med cirka 50 lägenheter.

Det är vid kvarteret Tisaren, med byggnadsår 1991–1992, som Exploateringsnämnden har fattat beslut om att förtäta bebyggelsen.

– Byggstart beräknas till 2026 eller 2027 med inflyttning ungefär två år senare. Det är ett område och ett kvarter med ett mycket bra läge i stadsdelen Årsta, så det känns extra roligt med denna markanvisning, säger Johan Jarding, fastighetsutvecklingschef SKB.

En mer hållbar stad

Årsta är ett av flera områden i söderort som enligt Stockholms översiktsplan ska utvecklas och förtätas. Stadsutvecklingsområdena ska bland annat ge en förbättrad tillgång till handel, service, kultur och fler arbetsplatser och bidra till en mer sammanhållen och hållbar stad.

De nya bostadshusen kommer även att inkludera ett LSS-boende med 6 lägenheter. Samtidigt planeras garage under de nya fastigheterna vilka ersätter dagens utvändiga parkeringsplatser.

Kvarteret Tisaren, Årsta

Staden utvecklas och förtätas. SKBs kvarter Tisaren i Årsta växer och får två nya bostadshus. Foto: baraBild.se

2021-05-28