Till nyhetsarkivet

Vårnumret av Vi i SKB ute nu

I slutet av mars dimper vårnumret av Vi i SKB ner i brevlådorna runt om hos SKBs medlemmar.
För dig som valt att läsa Vi i SKB här på hemsidan så ligger tidningen uppe för läsning under rubriken Om SKB/Läs Vi i SKB.

Trevlig läsning!