Till nyhetsarkivet

Vårens ordinarie medlemsmöten

Köande medlemmars ordinarie medlemsmöten

Torsdag den 7 maj 2015 hålls det ordinarie medlemsmötet för köande medlemmar. Möteslokal är Citykonferensen-Ingenjörshuset på Malmskillnadsgatan 46. Kaffe och smörgås serveras från klockan 17.30. Mötet börjar klockan 18.00.

 

Fullmäktige för de köande medlemmarna är valda för tiden fram till och med 2015 års föreningsstämma. I år sker därmed val av fullmäktige och suppleanter för en mandatperiod om två år.

 

 

Boende medlemmars ordinarie medlemsmöten

Den 13 april 2015 är första dagen för vårens medlemsmöten. Fram till och med den 6 maj kommer 54 möten att hållas runt om i SKBs kvarter. I år ska förvaltningsenheterna i det norra distriktet, norr om Slussen, välja fullmäktige och suppleanter för en mandattid på två år.

 

Årsredovisningar och motionshäften distribueras till möteslokalerna i kvarteren så fort de har kommit från tryckeriet i månadsskiftet mars/april. De finns också att hämta på SKBs hemsida från samma datum.

 

Kallelserna till mötena för de medlemmar som bor hos SKB anslås i portarna till fastigheterna senast 14 dagar före mötet.