Till nyhetsarkivet

Vårens medlemsmöten

I skrivande stund har i stort sett alla vårens medlemsmöten för SKBs boende och köande medlemmar genomförts.
Sedan den 9 april och fram till idag har det hållits medlemsmöten ute i SKBs kvarter och nu återstår endast ett par möten. Uppslutningen på mötena har varit god i vissa kvarter och lite sämre i andra, men engagemanget och diskussionslustan har genomgående varit mycket bra.

I år har kvarteren i SKBs södra distrikt valt nya fullmäktigeledamöter och suppleanter för en mandattid på två år. I det norra distriktet genomfördes fyllnadsval på vissa håll.

Den 6 maj hölls medlemsmötet för SKBs köande medlemmar i konferenslokalen Metropol på Sveavägen där ett femtiotal medlemmar närvarade. Fullmäktige för de köande medlemmarna är valda för tiden fram till och med 2015 års föreningsstämma så även här genomfördes endast fyllnadsval för vakanser som uppkommit sedan förra mötet.

Utöver en genomgång av SKBs årsredovisning för 2013 och årets 69 inkomna motioner fanns även en diskussionspunkt om SKBs framtida byggande med på agendan på såväl köandes som boendes medlemsmöten.

Ett stort tack till alla engagerade mötesdeltagare!