Till nyhetsarkivet

Välkommen till SKB i Almedalen

En fungerande bostadsmarknad, hållbara städer, mångfald bland upplåtelseformer och fler kooperativa hyresrätter, är några ämnen som SKB ska diskutera under Almedalsveckan. Mellan 3 – 5 juli är vi med och arrangerar och deltar i flera seminarier och samtal.

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i snart femtio år. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största mötesplats för debatt av samhällsfrågor.

Måndag 3 juli kl 15:00 – 16:00

Allmännyttan löser tre samhällsutmaningar

Bostadsförsörjning, bra boendemiljöer och integration. Det är några av de viktiga samhällsutmaningar som landets kommuner har. Hur tar sig de allmännyttiga bostadsbolagen an detta? Välkommen till en timme fylld med kreativa förslag, dialog och kniviga utmaningar.

Deltagare: 15 medlemsföretag inklusive SKB
Arrangör: SABO
Plats: Mellangatan 7

Tisdag 4 juli kl 10.00-10.45

Maxa markpriset eller bygga blandade städer?

Även om byggtakten ökar är bostadsbristen utbredd. Men är det verkligen ett hållbart samhälle vi bygger? Idag är ambitionerna om blandade upplåtelseformer otydliga. Vad är viktigast: att maxa markpriset eller bygga blandade städer? Och hur ser vi till att kvaliteten som utlovas verkligen byggs?

Deltagare:
Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (m), Nacka kommun
Leif Gripestam, kommunstyrelsens ordförande (m), Täby kommun
Oscar Lavelid, borgarrådssekreterare (s), Stockholm stad
Eva Nordström, vd SKB
Anders Svensson, vd HSB Stockholm
Marcus Svensson, vd ByggVesta Development

Arrangör: HSB och SKB
Plats: Strandgatan 35

Onsdag 5 juli kl 14.00 – 14.30

Lär dig allt om kooperativa hyresrätter på 30 minuter!

När bostadskön växer och lägenhetspriserna stadigt ökar, får den kooperativa hyresrätten en allt viktigare roll. Det är ett hållbart alternativ till den traditionella hyres-och bostadsrätten. Men vad är egentligen en kooperativ hyresrätt? Vad finns det för positiva effekter av ökad mångfald bland upplåtelseformerna? Och framför allt, hur gör man som politiker eller medborgare om man vill ha fler kooperativa hyresrätter i sin kommun?

Ett samtal med Eva Nordström VD SKB och Marie Linder, Hyresgästföreningens ordförande.

Arrangör: Hyresgästföreningen
Plats: Cramérgatan, tältplats 304

 
 
Har du frågor, välkommen att höra av dig till Yvonne Edenmark Lilliedahl, kommunikationschef SKB.
Visby