Till nyhetsarkivet

Vad är evighetsförvaltning?

Vi brukar säga att vi ”förvaltar våra hus för evigt”. Men vad innebär det i praktiken? I det senaste numret av Vi i SKB får vi svar av tre personer som arbetar med nyproduktion, förvaltning och underhåll.

– Att inte sälja det vi bygger, att hela tiden tänka långsiktigt när vi tar hand om våra hus. Det är tilltalande, säger förvaltaren Hans Thudén, när han ska beskriva vad evighetsförvaltning betyder för honom.

Eftersom vi inte säljer något av de hus vi bygger så sträcker sig vårt långsiktiga hållbarhetsansvar ovanligt långt. Därför bygger vi alltid med hög kvalitet, tar ett miljömässigt ansvar och vårdar våra fastigheter med stor kunskap och omtanke.

– När vi planerar och bygger nya kvarter har vi ett livscykelperspektiv. De material vi bygger in ska hålla länge och ha hög kvalitet, exempelvis ska parketten i lägenheterna vara omslipningsbar, förklarar Jasmina Öhman, som är projektledare för nyproduktion.

Kunskap och omtanke

Om vi renoverar ska det alltid göras med varsamhet, för att bevara det ursprungliga i största möjliga mån.

– Man kan säga att vi ser till att våra renoveringar håller hög kvalitet och därmed håller länge. Det spar både material och pengar på sikt. För att klara av det så arbetar vi med underhållsplaner som innehåller vad som behöver renoveras i olika kvarter och när detta ska utföras, säger Thomas Ström, som är projektledare för planerat underhåll.

Att vi har våra egna fastighetsskötare, drifttekniker och hantverkare ger oss mycket god kännedom om våra egna hus och gårdar. Vi vårdar dem med stor kunskap och omtanke. Våra medarbetare känner väl till fastigheterna, deras svagheter och styrkor, och kan ta hand om dem på ett bättre sätt.

Läs gärna mer om SKBs evighetsförvaltning i Vi i SKB

En av SKBs projektledare för nyproduktion står med skyddsutrustning på sig, på ett pågående SKB-bygge.

Projektledaren Jasmina Öhman är en av de tre som beskriver SKBs evighetsförvaltning i senaste numret av Vi i SKB. Foto: Karin Alfredsson

2022-05-09