Till nyhetsarkivet

Unga vill veta mer om kooperativa företag

En Sifo-undersökning visar att en klar majoritet av svenskarna har en positiv inställning till kooperativa företag. Undersökningen visar också att unga vill lära sig mer.

Den kooperativa företagsformen väcker intresse bland svenskar, inte minst bland ungdomar i åldern 18-29 år. De unga vet inte lika mycket om kooperation, men vill lära sig mer. Hela 60 procent av alla unga vill veta mer om kooperativa företag, enligt en undersökning som gjorts av Kantar Public i Sifo-panelen, på uppdrag av Svensk Kooperation.

– Det är glädjande att se att unga personer är så intresserade av kooperation. Den kooperativa företagsformen med sitt fokus på långsiktighet, hållbarhet och ansvarstagande passar perfekt i både dagens och morgondagens näringsliv. Det är viktigt att utbildningsväsendet tar sitt ansvar och utbildar om den kooperativa företagsformen, eftersom intresset är stort och kunskapen låg hos unga, säger Anders Dahlquist-Sjöberg, ordförande i Svensk Kooperation.

Positiv inställning

Undersökningen visar också att den allmänna inställningen till kooperativa företag är positiv. 55 procent är positivt inställda till kooperativa företag och endast 9 procent har en negativ inställning.

Studien genomfördes med 2000 personer i december 2021 som svarat i Sifo-panelen. Webbpanelen är ett slumpmässigt, riksrepresentativt urval av boende i Sverige i åldrarna 18-79 år. Jämförelser görs med en likadan undersökning som genomfördes år 2017.

Tre unga personer i glatt samtal. De dricker kaffe vid rulltrappor.

En ny undersökning visar att 60 procent av alla unga vill veta mer om kooperativa företag. Foto: Johnér

2022-09-23