Till nyhetsarkivet

Unga attraheras av samhällsengagemang

Hälften av SKBs medlemmar är 25 år eller yngre. En bostad är förstås den främsta anledningen till att vara medlem, men det finns även andra värden som gör att de yngre väljer just SKB.

Den nyligen släppta Ungdomsbarometern visar att den yngre generationen i allmänhet blir allt mindre partipolitisk engagerad. Det beror inte på att man är mindre samhällsengagerad, snarare tvärt om. Men man väljer i allt större utsträckning att engagera sig i enfrågeorganisationer. En sådan fråga är bostadsbristen i storstäderna. Ungdomsbarometern visar också att hållbarhet och miljö, samt samhällspåverkan genom konsumtion finns bland de högst värderade områdena för unga idag.

När SKB pratade med de köande medlemmarna Emma Björkman, 20 år, Filippa Bothin, 20 år och Theo Smart Randquist, 25 år, om vad som tilltalar dem med SKB, framkommer att föreningens värdegrund är viktig.

– Jag gillar att vinsterna i SKB går tillbaka till föreningen och att det känns ärligt och rättvist. Det är mycket korruption på Stockholms bostadsmarknad, med svartkontrakt och annat. Sedan tycker jag också att många av husen är fina. Jag tror att det hänger ihop med att det är ett kooperativ, säger Emma Björkman.

– Jag vill att det ska byggas mer i Stockholm. SKB har många intressanta nybyggnadsprojekt. Det känns bra att vara med i ett slags gemenskap kring byggande. Som medlem bidrar man ju till att det byggs mer, säger Theo Smart Randquist.

Även om medlemskapet i SKB är en form av engagemang i sig, finns möjlighet för både köande och boende medlemmar att bidra till föreningens utveckling.
– Jag skulle nog engagera mig mer om det fanns enkäter och diskussioner på nätet så att man kan vara med och påverka den vägen, säger Filippa Bothin.

Förra året genomfördes en enkätundersökning bland medlemmarna. Vilken är SKBs främsta styrka i förhållande till andra bostadsföretag? var en av frågorna. Åldersgruppen 18-25 år rankade medlemsägt och ett alternativ till hyresrätt / bostadsrätt, högst. Så det finns flera värden och orsaker till att de unga väljer just SKB.

2018-02-26