Till nyhetsarkivet

Tryggt och blandat – framtidens samhällsbygge har nya former

En hållbar stadsbyggnad kräver planering och en idé om vad man vill skapa för samhälle. En av flera nycklar, är blandade upplåtelse- och bostadsformer. Tillsammans kan bostadsrätter, hyresrätter, kooperativa hyresrätter, byggemenskaper och egenproducerade bostäder bidra till ett områdes sociala hållbarhet.

Under Almedalsveckan arrangerar SKB ett samtal mellan politiker på nationellt och lokalt plan och representanter från flera upplåtelse- och boendeformer med syfte att få fram konkreta förslag.

Vi bostadsbyggare vill vara med och ta ett större samhällsansvar. Vår övertygelse är att våra mindre kända former kan bidra till både en hållbar stadsbyggnad och ett hållbart samhälle. Men ett ansvarsfullt byggande kräver också att politiken återtar initiativkraften. Så vad krävs för att vi ska få in fler bostadsformer på marknaden? Vad kan politiken på nationell nivå göra, vad kan kommunerna göra och vad kan vi byggaktörer göra?

SKB debatterar

SKBs vd Eva Nordström gör ett konkret inspel i bostadsdebatten med en uppmaning och fem råd till stat och kommun.

Läs debattartikeln på fastighetsnytt.se

 

Tid och plats:

Tisdag 2 juli kl 09.30 – 10.30.
Rigagränd 1 (Svensk Kooperations arena, bakom Strand Hotell).

Deltagare

Emma Hult (mp), Miljöpartiets bostadspolitiska talesperson
Dennis Wedin (m), Bostads- och fastighetsborgarråd, Stockholms stad
Eva Nordström, vd SKB
Jonas Häggqvist, vd Colive
Yves Chantereau, ordförande Equator Fastighetsutveckling

Samtalet leds av Sofia Arkelsten

Välkommen!

Byggkranar i Hagastaden i förgrunden, centrala Stockholms tak i bakgrunden.

Byggkranar i Hagastaden i förgrunden, centrala Stockholms tak i bakgrunden. Foto: Karin Alfredsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-06-26