Till nyhetsarkivet

Trött på årets sommarpratare?

Då kan vi tipsa om Digitala Almedalen c/o Boinstitutet. SKB deltog med två programpunkter och pratade hållbar stadsbyggnad och blandade upplåtelseformer. Om du missade att följa sändningarna live kan du titta i efterhand.

Hållbar stadsbyggnad

För en aktiv samhällsbyggare krävs ett stort ansvar för miljö, samhälle och ekonomi. Hur går det ihop?

Våra städer växer och samtidigt som det bidrar till nya möjligheter, skapar det också utmaningar. För att vi byggaktörer ska kunna vara aktiva samhällsbyggare och bidra till en hållbar stadsbyggnad så ställer det stora krav och behov av nödvändiga investeringar. Men en hållbar stadsbyggnad kräver initialt även en allmän planering och en vision om vad man vill skapa för samhälle. Det räcker inte enbart att vi byggaktörer gör klimatsmarta investeringar, bygger gröna kvarter eller stödjer grannsamverkan. Det kräver samverkan på olika nivåer och mellan olika aktörer. Att få in fler bostadsformer i våra kommuner och stadsdelar är ett av verktygen för att bidra till en hållbar stadsbyggnad och ett hållbart samhälle.

Blandade upplåtelseformer

Våga se bortom det traditionella och bygg något annat än bostadsrätt och hyresrätt!

Vi behöver få ett ökat fokus på en variation av vår bostadsmarknad. Och vi behöver en bredare förankring av hela bostadsfrågan i vårt samhälle. En av nycklarna är blandade upplåtelse- och bostadsformer. Tillsammans kan olika former som bostadsrätter, hyresrätter, kooperativa hyresrätter och byggemenskaper bidra inte bara till att fler får sin egen bostad, utan även till ett områdes sociala och ekonomiska hållbarhet. När byggandet nu viker och vi befinner oss i en kris, är det extra viktigt att ta tillvara på mångfalden. Upplåtelseformer som involverar och skapar ett stort engagemang för både bostaden och bostadsområdet är en lösning som av erfarenhet överlever över tid.

2020-07-03