Till nyhetsarkivet

Tre miljöprofiler i samma kvarter

I kvarteret Muddus, Norra Djurgårdsstaden, byggs ett showroom för den första svenska etableringen av Velo & Oxygen. Det är ett nytt koncept för Sverige i form av en modern fackhandelskedja med både butik och service för cykelintresserade entusiaster.

– SKB har stort fokus på miljö- och klimatfrågor och kvarteret Muddus har en hög miljöprofil vilket gör att Velo & Oxygen passar väl in i sammanhanget, säger SKBs vd Eva Nordström och fortsätter:
– Cykel är helt rätt i Norra Djurgårdsstaden som har till mål att vara en klimatanpassad och fossilbränslefri stadsdel år 2030.

SKB bygger alltid in cykelrum i nyproduktion av fastigheter och har som ambition att också skapa ännu bättre förutsättningar för cyklande boende i det äldre beståndet av fastigheter.

– Konceptet finns redan i Frankrike och Finland. Nu etablerar vi oss i Sverige och påbörjar inredningen av vår lokal i januari, säger Velo & Oxygens vd, Tomas Grönqvist. Toni Grimaldi, vd Cycleurope, tillägger:
– Vi ser fram mot ett långt samarbete med SKB. Butikslokalen i kvarteret Muddus kommer även att fungera som kontor för det svenska bolaget.

Velo & Oxygen är ett dotterbolag i Cycleurope som ingår i Grimaldi Group. Grimaldi Group är en europeisk cykelkoncern med ett större antal varumärken, däribland Crescent, Monark, Spectra, TEC och Bianchi.