Till nyhetsarkivet

Tolv våningar med nya kooperativa hyresrätter

Kvarteret Lysosomen i Hagastaden växer nu på höjden och de 128 kooperativa hyresrätterna beräknas vara färdiga för inflyttning våren 2023. Samtidigt bygger vi ytterligare 236 lägenheter i Bromma och Uppsala, där kvarteret Docenten i Uppsala har första inflyttning redan nu i augusti.

Arbetet med kvarteret Lysosomen i Hagastaden inleddes hösten 2019, men det är först i år som byggnationen ovan mark har börjat efter en paus då staden genomförde arbeten i området. Våning läggs till våning i husen, som kommer att präglas av pudrig rosa, röd och grå pastell, dämpade toner och vackra detaljer. Höjden varierar från sex till tolv våningar och husen får innergård, rabatter, gemensamhetslokal och bastu, med lägenheter från två till sex rum och kök. Totalt blir det 128 kooperativa hyresrätter, som beräknas vara klara för inflyttning våren 2023.

Evighetsförvaltning kommer till Uppsala

Inflyttning i SKBs första kvarter i Uppsala sker i etapper under hösten 2021. De första hyresmedlemmarna flyttar in redan i mitten av augusti. Tiovåningshuset återvinner och cirkulerar energi från spillvatten, har solceller på taket och bin in i insektshotell på gården. Tillsammans med grannhuset formas en nästan sluten innergård. Kvarteret Docenten med 122 lägenheter har en robust och tidlös gestalt, som ett uttryck för vår evighetsförvaltning.

I Nockeby i Bromma har bygget av kvarteret Skrönan kommit långt. Det består av sex flerbostadshus med sammanlagt 114 lägenheter samt ett gårdshus. Husen har fem våningar, där den översta är indragen. Gustav III:s väg förlängs utmed Drottningholmsvägen för att nå de nya husen. Inflyttning beräknas till april 2022.

2021-08-03

Kvarteret Lysosomen i Hagastaden beräknas stå färdigt för inflyttning våren 2023. Illustration: Studio Superb.

Här kan du se fler illustrationer av kvarteret