Till nyhetsarkivet

Testa din brandvarnare!

På söndag den 1 december var det nordiska brandvarnardagen.

Såväl köande som boende i SKB som ännu inte testat era brandvarnare – gör det!

Se filmen ”Sov gott. Vakna fort.” med Anders Öfvergård, även känd som Arga snickaren.


Fungerande brandvarnare gör skillnad
Varje dag åker räddningstjänsten i genomsnitt till 16 hem där det börjat brinna. Finns det en fungerande brandvarnare i hemmet ökar chansen att branden upptäcks tidigt och konsekvenserna blir mindre. På Brandvarnardagen den första december vill vi påminna alla att testa sina brandvarnare.

I statistiken som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) sammanställer från räddningstjänsternas insatsrapporter ser man att det finns ett samband mellan fungerande brandvarnare och brandens utveckling. En fungerande brandvarnare upptäcker och larmar redan i ett tidigt skede och ger därför större möjlighet till agerande– till exempel ta sig ut, begränsa eller släcka branden på ett säkert sätt.

Läs mer om brandsäkerhet på www.dinsakerhet.se/brand

Sov gott. Vakna fort.
På söndag den 1 december var det nordiska brandvarnardagen. Se filmen ”Sov gott. Vakna fort.” med Anders Öfvergård, även känd som Arga snickaren. I filmen tar han oss med på en rundtur i hemmet och visar vad du kan göra för att minska risken för brand i ditt hem och hur du kontrollerar att din brandvarnare fungerar.

Fakta om Brandvarnardagen
Brandvarnardagen är en temadag som infaller den 1 december varje år. Hela Norden uppmärksammar brandvarnaren den här dagen. Medborgare runt om i Norden påminns alltså om att testa brandvarnaren så att man vet att den fungerar. I år sammanfaller Brandvarnardagen med 1 advent, som före 2010 ansågs vara Brandvarnardagen i Sverige. Det var år 2010 som de nordiska länderna beslutade att ha en gemensam temadag den 1 december.