Till nyhetsarkivet

Tänk på att inte blockera entréer och trapphus

Det är absolut förbjudet att placera barnvagnar, cyklar, pulkor, möbler, soppåsar, skor eller andra föremål i fastigheternas entréer och trapphus.

Trapphuset kan vara den enda utrymningsvägen för dig och dina grannar. Vid brand gäller det att snabbt ta sig ut. Ofta går strömmen och man måste treva sig fram i ett mörkt trapphus, som dessutom är rökfyllt. Varje hinder utgör givetvis en snubbelrisk. Vidare orsakar plaster, t ex pulkor och barnvagnsmadrasser, giftig rökutveckling.

Ambulans- och brandpersonal måste kunna ta sig fram obehindrat i trapphuset. Lösa föremål medför också att brandslangarna riskerar att fastna.

Om trapphus, vinds- och källargångar hålls fria från föremål underlättar det också för SKBs personal, som då kan städa effektivt.

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor har SKB som fastighetsägare skyldighet att hålla trapphusen fria från föremål. SKB ber om din hjälp med detta. Det kan gälla livet!