Till nyhetsarkivet

Stöd till kvinnor i olika åldrar

Vi bidrar till det omgivande samhället genom att samarbeta med andra. Just i dag vill vi lyfta Stockholms Stadsmission och deras arbete för kvinnor, genom att berätta om några av deras verksamheter. SKB är ett vänföretag till Stockholm Stadsmission och stödjer deras arbete.

Mötesplats Tjej är en grupp för 13–20-åringar. Här kan de umgås, göra gemensamma aktiviteter, få läxhjälp och äta middag tillsammans. Mötesplats Tjej är en del av verksamheten Unga Station på Södermalm. Där får alla barn och unga en trygg mötesplats med meningsfulla aktiviteter som syftar till att öka delaktighet och kunskap om sina rättigheter. Unga Station finns på flera platser i Stockholm.

Konst av kvinnor i hemlöshet

Just i dag, på internationella kvinnodagen, öppnar årets konstutställning med verk som skapats av kvinnliga deltagare i hemlöshet hos Stadsmissionen. Utställningen pågår hela veckan ut på Grillska Huset vid Stortorget i Gamla Stan.

Redan för 10 år sedan startade Stadsmissionen Crossroads, en råd- och stödverksamhet för EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som lever i utsatthet. Kvinnor i den här målgruppen är ofta extra utsatta. Därför har Stadsmissionen satsat stort under det senaste året på att utforma verksamheterna för att tillgodose kvinnornas behov ännu bättre.

Läs gärna mer om Stadsmissionens breda arbete för att hjälpa.

Tonårsflickor och personal på Unga Station hos Stadsmissionen

Mötesplats Tjej välkomnar tjejer i åldrarna 13–20 år till en trygg plats där man kan vara social eller bara lyssna. Foto: Stockholms Stadsmission

2022-03-08