Till nyhetsarkivet

Stockholm före Stockholm. Från järnålder till 1300. En föreläsning för SKBs medlemmar den 19 april

Föreningens medlemmar inbjuds till en föreläsning om ”Stockholm före Stockholm”. Arkeologerna Kerstin Söderlund och Torun Zachrisson kommer att med utgångspunkt från sin nyutkomna bok med samma namn berätta om Stockholmsområdet från järnålder fram till 1300-talet då staden byggdes.

Kerstin SöderlundKerstin Söderlund är fil. kand. i arkeologi och arbetar med en licentiatavhandling om Stockholms slott som behandlar den medeltida borgens utbyggnad och förändring. Hon är sedan många år anställd som arkeolog och antikvarie vid Stadsmuseet i Stockholm och har lett och utfört arkeologiska undersökningar på Stockholms slott och i Gamla stan. Hon har också publicerat ett antal artiklar som belyser olika aspekter av medeltidens Stockholm.

En vikingatida guldarmring funnen i jorden nära Rörstrandsgatan/Norrbackagatan.

Guldarmaband

Foto: Ulf Bruxe, Historiska museet

Torun ZachrissonTorun Zachrisson är docent i arkeologi och verksam som forskare vid Stockholms universitet. Hennes avhandling från 1998 handlar om vikingatida silver- och guldskatter, liksom runstensresande i Uppland och Gästrikland ur ett landskapsperspektiv. Därefter har hennes forskning rört samhällsförändringar under järnåldern med särskilt fokus på egendomsfrågor, järnålderns centralplatser, liksom den förkristna religionens materiella spår.
 
 
Plats: SKB, Drottningholmsvägen 320 i Abrahamsberg, lokal Motorn.

Tid: Tisdag den 19 april kl 19.00 – 20.00

Föreläsningen är avgiftsfri. Dock är antal platser begränsade och först till kvarn gäller.

Föreläsningen är nu fullbokad.