Till nyhetsarkivet

Standard & Poors ger SKB fortsatt starkt kreditbetyg

Pressmeddelande

Det långsiktiga kreditbetyget för Stockholms Kooperativa Bostadsförening sattes till AA-. På kort sikt har SKB erhållit den högsta möjliga ratingen A-1+ och K-1.

Eva Nordström, VD

Eva Nordström, VD

– Vår stabila finansiella bas och låga affärsrisk ger SKB goda upplåningsmöjligheter och utmärkta förutsättningar för ett fortsatt bostadsbyggande. Det är ett bevis på att SKB är mycket välskött, säger Eva Nordström, VD.

SKBs marknadsvärde uppgick vid årsskiftet 2015/2016 till 16,2 miljarder kronor och med 7 765 lägenheter är SKB den största privata hyresrättsaktören på Stockholmsmarknaden.

Under våren har medlemmar börjat flytta in i nyproducerade fastigheter i Norra Djurgårdsstaden och i Sundbyberg. Nu byggs det även på Kungsholmen och framtida hus är planerade i till exempel Bromma, Årsta, på Södermalm, Värmdö och Lidingö.

 

För vidare information, vänligen kontakta:
Eva Nordström, VD, Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB), tel 08-704 61 46, e-post eva.nordstrom@skb.org

Fakta om Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)
SKB är en kooperativ hyresrättsförening med 86 000 medlemmar som bygger och förvaltar bostadsfastigheter i Stockholm. Föreningen grundades 1916 och firar 100-årsjubileum under 2016. Med sina 7 765 lägenheter är föreningen den största privata hyresrättsaktören på Stockholmsmarknaden. Kooperativ hyresrätt innebär i korthet att medlemmarna gemensamt äger samtliga lägenheter, som sedan hyrs ut till föreningens medlemmar. Föreningen är öppen för alla och lägenheterna förmedlas efter turordningsprincipen. För mer information besök www.skb.org.

2016-05-23