Till nyhetsarkivet

Standard & Poor’s ger SKB fortsatt högt kreditbetyg

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s satte det långsiktiga kreditbetyget för SKB till AA-. Det är samma höga rating som tidigare år och där vi på kort sikt har fått den högsta möjliga ratingen A-1+ och K-1.

– Att få detta höga kreditbetyg är ett kvitto på vår starka och stabila ekonomi, säger Joakim Wernersson, ekonomi- och finanschef, och fortsätter:
– Det skapar bra förutsättningar för vår upplåning och byggnation av fler kooperativa hyresrätter för våra medlemmar i Stockholmsregionen.

Marknadsvärdet på SKBs fastigheter uppgick vid årsskiftet 2018/2019 till 23,4 miljarder kronor och med drygt 8 000 lägenheter i huvudstaden och fem närliggande kommuner, är vi den största privata hyresrättsaktören i Stockholm.

Efter drygt 100 år i Stockholms län, börjar vi nu för första gången bygga kooperativa hyresrätter i Uppsala kommun. Värmdö kommun är en annan ny kommun där byggstart sker till hösten, liksom i Nockeby och Hagastaden i Stockholms stad. Totalt kommer 1 450 lägenheter påbörjas fram till 2026.

Du kan läsa mer om vårt kreditbetyg här

Illustration av innergården på Kvarteret Docenten, som är den första fastigheten som SKB bygger i Uppsala.

Kvarteret Docenten är den första fastigheten som SKB bygger i Uppsala. Byggstart i Rosendal under 2019. Bild: AIX Arkitekter